Tehniline pass

Igaüks on süüdanud tuletiku ja näinud, et põlemine ülevalt alla on oluliselt aeglasem kui vastupidi, kuid Leedu leiutaja Edmundas Štrupaitis, selgitanud välja, et pikema põlemise juures omastati ka kaks korda rohkem sooja, konstrueeris täiesti uue, ülevalt alla põleva tahkeküttekatla.

Leedu ettevõte Vakaro Rasa UAB valmistab tahkeküttekatlaid Liepsnele, mille põlemisprotsess toimubki ülevalt alla. Saksamaal laboratooriumi tingimustes tehtud sertifitseerimiskatsete tulemuseks saadi, et katlas L40U põles 75 kg puid 31,5 tundi, tootes seejuures 10-12 kw soojaenergiat tunnis ning 210 kg kivisütt põles isegi 7 ööpäeva. Vakaro Rasa poolt toodetud katlad omavad CE sertifikaati.

Tootmises on kahte tüüpi ülaltpõlevaid katlaid:

Puiduküttega katel (puit, puidujäägid, puitbrikett)

Universaalkatel (kivisüsi, puit, puidujäägid, puitbrikett)

Liepsnele
www.katlad.eu | info@katlad.eu | Betooni põik 8, Tallinn | +372 5346 7375 | +372 5615 0086